slider_1900x470Branżowe Symulacje Biznesowe


Branżowe symulacje biznesowe

Symulacje biznesowe pozwalają prowadzić przedmioty takie jak: podstawy przedsiębiorczości, podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, ekonomia w praktyce w sposób praktyczny, powiązany z zawodem, interaktywny i atrakcyjny dla ucznia.

Realistyczne decyzje powiązane z zawodem

Branża firmy prowadzonej przez uczniów w symulacji dopasowana do profilu klasy. Przykładowo uczestnik klasy o kierunku mechanik samochodowy zakłada i prowadzi warsztat samochodowy, a klasy fryzjerskiej prowadzi salon fryzjerski.

Szeroki zakres decyzji

Uczniowie podejmują decyzje m.in. dotyczące wyboru usług, ustalenia cen, zakupu urządzeń i materiałów, zatrudnienia pracowników itp.

Wzrost motywacji

Dzięki wprowadzeniu bezpośredniej rywalizacji między uczniami w klasie wzrasta motywacja do nauki i zaangażowanie.

Praca w grupie

Dzięki wykorzystaniu symulacji uczniowie rozwijają umiejętności pracy w grupie oraz podejmowania decyzji pod presją czasu.


Narzędzia dla nauczycieli z pasją

Wykorzystanie branżowych symulacji biznesowych pozwala nauczycielom uatrakcyjnić lekcje z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, ekonomii w praktyce, przedsiębiorczości i wielu innych.

Ponadprzeciętne zaangażowanie uczniów

Pozytywna konkurencja o jak najlepszy wynik własnego, wirtualnego przedsiębiorstwa pobudza u uczniów chęć do podejmowania jeszcze lepszych decyzji w każdej kolejnej rundzie.

Wyniki zespołów i oceny widoczne po każdej rundzie

Nauczyciel ma na bieżąco dostęp do wyników uczniów oraz ich ocen wynikających z jakości podejmowanych decyzji.

Nauka przez zabawę

Uczniowie biorą udział w rozgrywce ze swoimi koleżankami i kolegami dzięki czemu zdobywanie wiedzy i pogłębianie umiejętności jest przyjemniejsze niż tradycyjna forma lekcji.

Atrakcyjny wygląd symulacji

Symulacje są atrakcyjne graficznie, przyjazne dla użytkowników i intuicyjne, aby sprostać oczekiwaniom uczniów i nauczycieli.


Narzędzia dla nowoczesnych szkół

Wykorzystanie branżowych symulacji biznesowych pozwoli szkole na wyróżnienie się na rynku usług edukacyjnych i da uczniom możliwość korzystania z innowacyjnych narzędzi.

Atrakcyjna forma przekazywania wiedzy

Uczniowie otrzymują narzędzie do praktycznej nauki prowadzenia działalności gospodarczej. Podejmują realistyczne decyzje, które mają wpływ na wyniki ich wirtualnych firm. Nauka poprzez działanie.

Innowacja dydaktyczna

Szkoła wprowadzając symulacje biznesowe na lekcje rozpocznie kształcenie wykorzystujące nowoczesną metodę zwaną blended learningiem. Jest to mieszana metoda kształcenia łącząca tradycyjne metody nauki (kontakt z nauczycielem) z aktywnością prowadzoną zdalnie za pomocą komputera.

Dostęp do symulacji 24/7

Symulacje biznesowe są dostępne 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu z każdego miejsca na świecie za pomocą PC, tabletu czy smartfona podłączonego do internetu.


Praktyczna nauka biznesu

Zobacz film o nas i naszych branżowych symulacjach biznesowych dla szkół ponadgimnazjalnych.

Pamiętaj, jeśli prowadzisz lekcje z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej symulacje biznesowe są właśnie dla Ciebie! Dla uczniów klasy o profilu mechanik samochodowy – wybierz symulację biznesową Warsztat samochodowy. Jeżeli prowadzisz lekcję z uczniami o innych profilach – wybierz jedną z dedykowanych symulacji do konkretnego profilu kształcenia. Na liście symulacji nie ma profilu który Cię interesuje? Skontaktuj się z nami!

© 2016 | Revas